Полезное


    • · «Venäjän Federaation kaupungin rakennuslainsäädäntö», pvm. 29.12.2004 N 190-FZ (ote)

· Venäjän Federaation tason laki «Tekninen ohjesääntö rakennusten ja rakennelmien turvallisuudesta», pvm. 30.12.2009 N 384-FZ

· Venäjän Federaation tason laki «Tekninen ohjesääntö paloturvallisuuden vaatimuksista», pvm. 22.07.2008 N 123-FZ

    • · Suunnitteluaineiston osien kokoonpanosta ja vaatimuksista niiden sisältöön, pvm. 16 helmikuuta vuonna 2008 №87

· Suunnitteluaineiston ja insinööritutkimusten tulosten valtiollisen tarkastuksen järjestyksestä, pvm. 5 maaliskuuta vuonna 2007 №145

· Suunnitteluaineiston ja (tai) insinööritutkimusten tulosten ei-valtiollisen tarkastusmenetelmän hyväksymisestä, 31 maaliskuuta vuonna 2012 № 272

· Rakennusvalvonnan järjestyksestä rakennuskohteiden rakentamisen, rekonstruktion ja peruskorjauksen yhteydessä, pvm. 21 kesäkuuta vuonna 2010 №468

· Minimitason vaatimusten hyväksymisestä, jotka kohdistuvat itseohjautuvan organisaation jäseniin, jotka suorittavat insinööritutkimuksia, suunnittelevat suunnitteluaineistoa, suorittavat rakennus-, rekonstruktio- ja peruskorjaustyöt vaarallisissa, teknisesti vaativissa ja ainutlaatuisissa kohteissa, pvm. 11 toukokuuta vuonna 2017 №559

· Rakennuskohteiden rakennustyön, rekonstruktion, peruskorjauksen kustannusarvion paikkansapitävyyden tarkastusmenetelmästä liittyen kohteisiin, jotka rahoitetaan Venäjän Federaation budjetista, Venäjän Federaation perustamien juridisten henkilöiden varoista, juridisten henkilöiden varoista, joiden perustamispääomissa Venäjän Federaation, Venäjän Federaation subjektien, kuntien osuus on yli 50 prosenttia, pvm. 18 toukokuuta vuonna 2009 №427

· Isojen investointihankkeiden julkisen teknologisen ja taloudellisen auditoinnin pitämisestä, joihin valtio osallituu, sekä muutosten tekemisestä joihinkin Venäjän Federaation Hallituksen asetuksiin, pvm. 30 huhtikuuta vuonna 2013 №382

· Kansallisten standardien ja sääntöjen (standardien ja sääntöjen osien) luettelon hyväksymisestä, jonka noudattamisen tuloksena pakollisesti noudatetaan Valtion tason lain «Tekninen ohjesääntö rakennusten ja rakennelmien turvallisuuden varmistamiseksi» edellyttämät vaatimukset, pvm. 26 joulukuuta vuonna 2014 №1521

· Investointihankkeiden tarkastusmenetelmästä koskien tehokasta valtion budjettivarojen käyttöa, jotka valtio sijoittaa hankkeeseen, pvm. 12.08.2008 №590

· Lisensoimisesta Venäjän Federaation kansojen kulttuuriperinnön kohteiden (historian ja kulttuurin muistomerkkien) säylytystoiminnan harjoittamiseksi, pvm. 19.04.2012 № 349

· Valtiollisen historia- ja kulttuuritarkastuksen Ohjesäännön hyväksymisestä, pvm. 15.07.2009 № 569

· Insinööritutkimuksista suunnitteluaineiston valmistamiseksi, rakennuskohteiden rakentamiseksi, rekonstruktion suorittamiseksi, pvm. 19.01.2006 №20

· Lisää vaatimusten määräämisestä, jotka kohdistuvat toimijoihin, jotka osallistuvat erillisten tavaroiden, töiden, palvelujen hankintaan tapauksissa, kun erilliset tavara-, työ-, palvelutyypit teknisen ja (tai) teknologisen vaikeuden takia, innovaation tai korkeateknologiatason takia pystyvät toimittamaan, tekemään, tuottamaan vain ne toimittajat (urakoitsijat, tekijät), joilla on tarvittava pätevyystaso, sekä asiakirjat, jotka todistavat, että hankitaan osallistuvat toimijat vastaavat lisää vaatimuksia, pvm. 04.02.2015 №99

    • · Venäjän alueiden kehitysministeriön määräys pvm. 2 huhtikuuta vuonna 2009 №108 «Sääntöjen hyväksymisestä, jotka määräävät suunnitteluaineiston osana olevan teksti- ja graafisen aineiston tekemisen ja laatimisen tavan»

· Venäjän alueiden kehitysministeriön määräys pvm. 30 joulukuuta vuonna 2009 №624 «Rakennuskohteiden insinööritutkimuksiin, suunnitteluaineiston tekemiseen, rakentamiseen, rekonstruktioon, peruskorjaukseen liittyvien työlajien hyväksymisestä, jotka vaikuttavat rakennuskohteiden turvallisuuteen»

· Valtion teknisen valvonnan ja mittaustieteen viraston määräys pvm. 30 maaliskuuta vuonna 2015 №365 «Standardialan asiakirjaluettelon hyväksymisestä, jonka noudattamisen tuloksena vapaaehtoisesti noudatetaan Valtion tason lain pvm. 30 joulukuuta vuonna 2009 N 384-FZ «Tekninen ohjesääntö rakennusten ja rakennelmien turvallisuuden varmistamiseksi» edellyttämät vaatimukset

Venäjän kulttuuriministeriö

Restaurointisuunnitelman kokoonpanosta. 28.02.2017 №1510-12-05

Historiallisen alueen rajoista Pietarissa. 31.10.2016 №7325-12-05

Lisenssin tarpeesta laadunvalvonnan suorittamiseksi 03.09.2015 №3962-12-07


Venäjän rakennus- ja asunto-kunnallisen talouden ministeriö

Suunnitteluaineiston muokkaamisesta. 06.07.2017 №30301-OG/08

Pakollisista ja vapaaehtoisesti käytettävistä säännöistä. 16.05.2017№ 21193-OG/08

Mahdollisuudesta ottaa yhtiön johtaja mukaan spesialistien luetteloon, jotka on merkitty kansallisiin rekistereihin. 07.12.2016 №41596-OG/08

Valtuuksien laatimisesta virallisesti. 14.07.2017 №31664-OG/08

Vapaaehtoisesti tekijän valvontaan littyvän Ohjesäännön käytöstä. 03.03.2017 №7439-OG/08

Erikoiskaasuihin liittyvien suunnitteluratkaisujen kirjaaminen teknologisten ratkaisujen suunitteluosaan. 06.07.205 №21549-OG/06

Asiakirjoista rakentamisen uudelleen käynnistämiseksi sen pysäyttämisen jälkeen. 04.03.2014 №1682-OG/06

Lainsäädäntö ei edellytä, että suunnitelman tekijä pakollisesti osallistuu asiakirjan allekirjoittamiseen, joka todistaa rakennetun rakennuksen vastaavuuden suunnitteluaineistoa. 21.12.2017 №57291-OG/02


Venäjän Federaation tasoinen ekologian, teknologisen ja ydinvoiman valvontavirasto

Valtiollisen rakennusvalvonnan kohteesta. 01.08.2016 №09-00-06/5055

Tarpeesta rekisteröidä tekijän valvonnan päiväkirjat. 11.05.2017 №09-00-06/541


Muut Venäjän Federaation tasoiset lait

Hankintoihin osallistuvan toimijan liiketoimintamaineen arvioimisen menetelmästä. Venäjän talouden kehitysministeriön kirje 19.01.2017 №OG-D28-761

Palovaarallisuusalueiden luokituksesta. Venäjän Väestönsuojelun, hätätilanteiden ja luonnon katastrofien jälkeisten seuraamuksien poistamisen ministeriön kirje 05.08.2015 №19-16-998

Standardien pakollisesta käytöstä. Valtion teknisen valvonnan ja mittaustieteen viraston kirje 01\03\17 №2870-OM/03

Työntekijöiden pätevyydestä. Venäjän Työ- ja sosiaaliturvaministeriön kirje 01.08.2017 14-02-OOG-6197

Tarpeesta laatia luvat uudelleen työtehtävien vaihdon johdosta. Pietarista ja Leningradin alueesta vastaavan Venäjän Sisäasiainministeriön hallinnan kirje 30.03.2017 15/z-177703413519

Asiakirjoista kattilalaitoksen käyttöönottamiseksi. Venäjän Energiahuoltoministeriön kirje 03.10.2010 №10-809


Pietarin ja Leningradin alueen viranomaiset

Toiminnoista, jos toteutuksen mukainen aineisto puuttuu. Pietarin valtiollisen rakennusvalvonnan ja tarkastusviraston kirje 14.04.2011 №01-15-373/11-1i

Ei ole pakollista hyväksyttää arkkitehtuuri- ja julkisivuratkaisut kaupungin kaavoitussuunnitelman puitteissa. Pietarin Hallituksen Kaupungin rakennus- ja arkkitehtuurikomitean kirje 26.05.2016 №221-11-25001/16

Alueellisista rakennusnormeista, jotka ovat voimassa Pietarissa. Pietarin Hallituksen Kaupungin rakennus- ja arkkitehtuurikomitean kirje 22.07.2015 №ОB-1659-706/15-0-1/11

Maankäyttö- ja rakennuttamisen säännöistä, jotka ovat voimassa Pietarissa. Pietarin valtiollisen rakennusvalvonnan ja tarkastusviraston kirje 07.10.2015 №01-15-820/15

Toiminnoista, jos toteutuksen mukainen aineisto puuttuu. Pietarin valtiollisen rakennusvalvonnan ja tarkastusviraston kirje 14.04.2011 №01-15-373/11-1i


Cоздание веб-сайтов "Российская веб студия"