Полезное

    • · 29.12.2004 välja antud “Vene Föderatsiooni lihhaehitusseadustik” nr 190-FZ (väljavõte)

· 30.12.2009 välja antud Föderaalseadus nr 384-FZ “Hoonete ja ehitiste ohutuse tehniline reglement”

· 22.07.2008 välja antud Föderaalseadus nr 123-FZ “Hoonete ja ehitiste tuleohutusnõuete tehniline reglement”

    • · 16. veebruari 2008. a. välja antud määrus nr 87 Projektidokumentatsiooni jagudest ja nõuetest nende sisule

· 5. märtsil 2007. a. välja antud määrus nr 145 Projektidokumentatsiooni ja inseneruurimuste tulemuste riikliku ekspertiisi organiseerimise ja läbiviimise korrast

· 31. märtsil 2012. a. välja antud määrus nr 272 Projektidokumentatsiooni ja inseneruurimuste tulemuste mitteriikliku ekspertiisi organiseerimise ja läbiviimise määrustiku kinnistamisest

· 21. juunil 2010. a. välja antud määrus nr 468 Kapitaalobjektide ehituse, rekonstruktsiooni ja kapitaalremondi teostamise ehituskontrolli teostamise korrast

· 11. mail 2017. a. välja antud määrus nr 559 Eriti ohtlike ja tehniliselt keeruliste ja ainulaadsete objektide inseneruurimuste, projektidokumentatsiooni koostamise, ehituse, rekonstruktsiooni teostava isereguleeruva organisatsiooni liikmete minimaalsete nõuete kinnitamisest

· 18. mail 2009. a. välja antud määrus nr 427 Vene Föderatsiooni eelarvesüsteemist vahendite kaasamisega rahastatavate, Vene Föderatsiooni loodud juriidiliste isikute, Vene Föderatsiooni subjektide, omavalikuste vahenditest rahastavate, juriidiliste isikute, kelle osa- või aktsiakapitalist üle 50 protsendi moodustab Vene Föderatsiooni, Vene Föderatsiooni subjektide, omavalitsuste osa, vahenditest rahastavate kapitaalobjektide ehituse, rekonstruktsiooni, kapitaalremondi eelarvelise maksumuse määramise usaldatavuse kontrolli läbiviimisest.

· 30. aprillil 2013. aastal välja antud määrus nr 382 Riikliku osalusega suurte investeerimisprojektide avaliku tehnoloogilise ja hinnaauditi läbiviimisest ja Vene Föderatsiooni Valitsuse mõnedesse aktidesse muutuste sisseviimisest

· 26.detsembril 2014. a. välja antud määrus nr 1521 Nende rahvuslike standardite ja reeglitekogude (standardide ja reeglitekogude osade) nimekirja kinnitamisest, mille kohustusliku rakendamise alusel on tagatud Föderaalseaduse “Hoonete ja ehitiste ohutuse tehniline reglement” nõuete täitmine

· 12.03.2008 määrus nr 590 Kapitaalinvesteeringutesse suunatud föderaaleelarve vahendite kasutamise tõhususe kontrolli läbiviimise korrast insteerimisprojektides

· 19.04.2012 määrus nr 349 Vene Föderatsiooni rahvaste kultuuripärandi objektide (ajalooliste ja kultuuriliste mälestusmärkide) säilitustegevuse litsenseerimisest

· 15.07.2009 määrus nr 569 Ajaloolis-kultuurilise ekspertiisi määrustiku kinnistamisest

· 19.01.2006 määrus nr 20 Kapitaalehitusobjektide ehituse, rekonstrueerimise projektidokumentatsiooni jaoks vajalike inseneruurimuste läbiviimisest

· 04.02.2015 määrus nr 99 Täiendavate nõuete kehtestamisest teatud kaupade, tööde, teenuste hankes osalejate lugemisest kaupade, tööde, teenuste hulka, mida oma tehnilise ja (või) tehnoloogilise keerukuse, innovatsioonilisuse, kõrgetehnoloogilisuse või spetsialiseerituse tõttu on võimelised hankima, teostama, osutama vaid nõutud kvalifikatsioonitasemega hankijad (töövõtjad, teostajad), samuti hanke osalejate nimetatud täiendavate nõuetele vastavust tõestavatest dokumentidest.

    • · Venemaa Regionaalarenguministeeriumi 2. aprilli 2009. a. käskkiri nr 108 “Projekti- ja töödokumentatsiooni koosseisu kuuluvate tekst- ja graafiliste materjalide vormistamise teostamise reeglite kinnitamisest”

· Venemaa Regionaalarenguministeeriumi 30. detsembri 2009 käskkiri nr 624 “Kapiaalobjektide ohutust mõjutavate tapiaalobjektide inseneruurimuste, projektidokumentatsiooni koostamise, ehituse, rekonstruktsiooni, kapitaalremondi tööde nimekirja kinnitamisest”

· Tehnilise Regulatsiooni ja Metroloogia Föderaalagentuuri 30. märtsi 2015. a. käskkiri nr 365 “30. detsembri 2009. a. Föderaalseaduse nõuete täitmist tagavate vabatahtlikul alusel kohaldatavate standardiseerimissfääri dokumentide nimekirja kinnitamisest” N 384-FZ “Hoonete ja ehitiste ohutuse tehniline reglement”

Национальные стандарты

№ Пункта Название стандарта, свода правил Обязательные пункты Содержание обязательных пунктов
1 ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения». Разделы 1 (пункт 1.2), 3, 4 (пункты 4.1, 4.2), 5 (за исключением пункта 5.2.6), 6 (за исключением пункта 6.1.1), 7 — 13.
2 ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». Разделы 1, 6 (пункты 6.2.5, 6.2.6, 6.3.2, 6.3.3, 6.4.18, 6.4.19, 6.4.20), приложения Б, В, К, Л.
2.1 ГОСТ 18105-2010 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности». Разделы 1, 4 (пункты 4.1 — 4.4, 4.8), 5 (пункты 5.5 — 5.10), 8 (пункты 8.2 — 8.4, 8.7).
2.2 ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения». Разделы 5 (пункты 5.1, 5.2, 5.4, 5.7), 6 (пункты 6.1, 6.4, 6.12, 6.13).

Своды правил (актуализированные редакции СНиП)

№ Пункта Название стандарта, свода правил Обязательные пункты Содержание обязательных пунктов
3 СП 14.13330.2014 «СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах». Разделы 1, 4, 5 (пункты 5.1, 5.2.1, 5.3 — 5.20), 6 (пункты 6.1.1 — 6.8.19, 6.9.1, 6.9.2, 6.9.4, 6.9.5, 6.10.1 — 6.17.14, 6.18.2), 7 (за исключением пункта 7.4.1), 8 (подраздел 8.1, пункты 8.2.1 — 8.3.6, 8.4.1, 8.4.3, 8.4.5 — 8.4.13, 8.4.17 — 8.4.21, 8.4.23 — 8.4.25, 8.4.27 — 8.4.29, 8.4.31, 8.4.32, 8.4.34), 9 (пункты 9.1.1 — 9.1.3, 9.2.1 — 9.2.10, 9.3.1 — 9.3.3, 9.3.5 — 9.3.10).
4 СП 15.13330.2012 «СНиП II-22-81* «Каменные и армокаменные конструкции». Разделы 1, 4 (пункт 4.4), 6 -10.
5 СП 16.13330.2011 «СНиП II-23-81* «Стальные конструкции». Разделы 1, 4 — 6, 7 (за исключением пункта 7.3.3), 8 (за исключением пунктов 8.5.1, 8.5.9), 9 — 14, 15 (за исключением пункта 15.5.3), 16 — 18, приложения Д, Е, Ж.
6 СП 17.13330.2011 «СНиП II-26-76 «Кровли». СП 17.13330.2011 «СНиП II-26-76 «Кровли». Разделы 1, 4 (пункты 4.1 — 4.3, 4.5, 4.6, 4.8, 4.10 — 4.13, 4.15), 5 (за исключением пунктов 5.19, 5.30), 6 — 8, 9 (пункты 9.3, 9.5 — 9.7, 9.9 — 9.14).
7 СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий». Разделы 1 (пункт 1.1), 4 (пункты 4.4, 4.10, 4.14, 4.16, 4.17, 4.22), 5 (пункты 5.37, 5.38, 5.41, 5.42, 5.44 — 5.46, 5.63, 5.72, 5.74, 5.75), 6 (пункты 6.4, 6.9 — 6.15, 6.17, 6.21, 6.22).
8 СП 19.13330.2011 «СНиП II-97-76 «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий». Разделы 1 (пункт 1.1), 4 (пункты 4.2, 4.6, 4.10, 4.12, 4.14 — 4.16, 4.18), 5 (пункт 5.20), 6 (пункты 6.5, 6.9).
9 СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия». Разделы 1 (пункт 1.1), 4, 6 — 15, приложения В — Е.
10 СП 21.13330.2012 «СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах». Разделы 1, 4 (пункты 4.3 — 4.7, 4.10, 4.11, 4.14 — 4.16), 5 (пункты 5.1.3 — 5.1.9, 5.3.1 — 5.3.4, 5.3.6, 5.4.1, 5.4.5 — 5.4.8, 5.5.1 — 5.5.3, 5.5.6 — 5.5.8, 5.5.10, 5.5.12, 5.5.14, 5.5.16), 6 (пункты 6.1.5, 6.3.1, 6.4.3, 6.4.13, 6.4.15, 6.4.22).
11 СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений». Разделы 1, 4 (пункты 4.2, 4.4, 4.8, 4.12, 4.20), 5 (пункты 5.1.3, 5.1.7, 5.2.1 — 5.2.4, 5.2.6, 5.3.16, 5.3.17, 5.4.1 — 5.4.3, 5.4.12, 5.4.14, 5.4.15, 5.5.3 — 5.5.7, 5.5.9, 5.5.10, 5.6.3, 5.6.5 — 5.6.9, 5.6.13, 5.6.16, 5.6.25, 5.6.26, 5.7.1, 5.7.3 — 5.7.14, 5.8.1 — 5.8.13), 6 (пункты 6.1.1 — 6.13.7), 7, 9 (пункты 9.1, 9.2, 9.4, 9.5, 9.9, 9.11, 9.12, 9.14 — 9.19, 9.21 — 9.38), 10 (пункты 10.1 — 10.3, 10.5, 10.6, 10.8, 10.10 — 10.17), 11 (пункты 11.2, 11.3, 11.4, 11.9, 11.12, 11.13, 11.16, 11.17, 11.18, 11.22, 11.23, 11.24), 12 (пункты 12.4, 12.8), приложения Л, М.
12 СП 23.13330.2011 «СНиП 2.02.02-85* «Основания гидротехнических сооружений». Разделы 1, 4 (пункты 4.7 — 4.10), 7 — 14, приложения В, Г.
3 СП 24.13330.2011 «СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты». Разделы 1, 4 (пункты (4.1 — 4.4, 4.7 — 4.10), 5 (пункты 5.10, 5.11), 6 (пункты 6.7 — 6.11), 7 (пункты 7.1.1 — 7.1.10, 7.1.12 — 7.1.16, 7.2.1 — 7.6.12), 8 (пункты 8.8 — 8.10, 8.11, 8.13 — 8.15, 8.17 — 8.19), 9 (пункты 9.2 — 9.15, 9.17, 9.19), 10 (пункты 10.3 — 10.7), 11 (пункты 11.5 — 11.9, 11.12, 11.13), 12 (пункты 12.2 — 12.12, 12.15), 13 (пункты 13.6, 13.7), 14 (пункты 14.2 — 14.7), 15 (пункты 15.3 — 15.8).
14 СП 25.13330.2012 «СНиП 2.02.04-88 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах».

 

Разделы 1, 4 (пункты 4.2, 4.4, 4.5), 5 (пункты 5.5 — 5.8),6 (пункты 6.1.2 — 6.1.3, 6.3.1 — 6.3.14, 6.5.7),7 (пункты 7.1.1, 7.2.6, 7.2.8 — 7.2.12, 7.2.15 — 7.2.17, 7.3.1 — 7.4.6), 8, 9, 10, 11, 12, 13 (пункты 13.3. 13.6 — 13.8), 14 (пункты 14.1,14.3 — 14.11, 14.16 — 14.19), 15 (пункты 15.2, 15.5 — 15.8), 16, приложения Г,Д, Е.
15 СП 26.13330.2012 «СНиП 2.02.05-87 «Фундаменты машин с динамическими нагрузками». Разделы 1, 4 — 7.
16 СП 28.13330.2012 «СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии». Разделы 1, 5 (за исключением пункта 5.5.5), 6 (пункты 6.4 — 6.13), 7, 8, 9 (за исключением пункта 9.3.8), 10, 11 (пункты 11.1, 11.2, 11.5 — 11.9), приложения Б — Г, Ж, Л, Р, У, Х, Ч.
17 СП 29.13330.2011 «СНиП 2.03.13-88 «Полы». Разделы 1 (пункт 1.1), 4 (пункт 4.15), 5 (пункты 5.11 — 5.13, 5.15, 5.21, 5.25).
18 СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий». Разделы 1, 4 (пункт 4.1), 5 (пункты 5.1.1 — 5.1.6, абзацы первый и десятый пункта 5.2.2, пункты 5.2.7 — 5.2.11, 5.3.1, 5.3.2, 5.4.13, 5.4.14, 5.4.16, 5.4.17, 5.5.1 — 5.6.8), 6 (за исключением пункта 6.4.15), 7 (пункты 7.1.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.7, 7.1.9 — 7.1.11, 7.2.1, 7.2.5, 7.3.1, 7.3.3, 7.3.5, 7.3.8, 7.3.10, 7.3.12, 7.3.14, 7.3.15, 7.3.17, 7.3.18 — 7.3.20, 7.4.1, 7.4.6 — 7.4.9), 8 (пункты 8.1.2, 8.1.3, 8.2.1 — 8.4.5, 8.5.2 — 8.5.7, 8.6.2, 8.6.14), 9, 10 (пункты 10.1, 10.2, 10.8).
19 СП 31.13330.2012. «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». СП 31.13330.2012. «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Разделы 1, 4 (пункт 4.3), 5 (пункт 5.10) 7 (пункт 7.6), 8 (пункты 8.10, 8.84 — 8.86), 9 (пункты 9.2, 9.15, 9.112, 9.113, 9.117, 9.118, 9.127 — 9.130, 9.132, 9.155, 9.160, 9.179, 9.182, 9.183), 11 (пункты 11.8, 11.52, 11.53, 11.56, 11.57), 12 (пункт 12.3), 14 (пункты 14.39, 14.42), 15 (пункты 15.3, 15.4, 15.5, 15.9, 15.10, 15.13, 15.22, 15.28, 15.29, 15.30, 15.36 — 15.40), 16 (пункты 16.1 — 16.3, 16.5, 16.10, 16.14 — 16.17, 16.19 — 16.23, 16.31 — 16.48, 16.58 — 16.67, 16.92 — 16.128).
20 СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Разделы 1, 4 (пункты 4.8, 4.9, 4.11, 4.12), 5 (пункт 5.1.1 — 5.1.10),6 (пункты 6.7.1, 6.7.2, 6.8.2), 7 (пункты 7.1.1, 7.6.1 — 7.7.7), 8 (пункты 8.1.1, 8.2.1, 8.2.19, 8.2.20), 9 (9.1.1, 9.1.2, 9.1.4, 9.1.9, 9.2.14.1), 10 (пункты 10.1.3, 10.2.9), 11 (пункты 11.1.1, 11.1.2, 11.1.4, 11.2.1, 11.2.2), 12.
21 СП 33.13330.2012 «СНиП 2.04.12-86 «Расчет на прочность стальных трубопроводов». Разделы 1, 5 — 9.

 

22 СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги». Разделы 1, 7 (пункты 7.1 — 7.5, 7.25 — 7.35, 7.40 — 7.63), 8 (пункты 8.1 — 8.5, 8.7 — 8.14, 8.16, 8.17, 8.19 — 8.38), 9 (пункт 9.5), 10 (пункты 10.4 — 10.13, 10.17 — 10.22), 11 (пункты 11.6, 11.8, 11.13), 12 (за исключением пункта 12.21).
23 СП 35.13330.2011 «СНиП 2.05.03-84* «Мосты и трубы». Разделы 1, 5, 6 (за исключением пунктов 6.12, 6.23), 7 (пункты 7.1 — 7.48, 7.117 — 7.186), 8 (8.1 — 8.8, 8.110, 8.111, 8.113 — 8.136, 8.160 — 8.189), 9 (пункты 9.1 — 9.18, 9.37 — 9.47), 10 (пункты 10.1 — 10.5, 10.44 — 10.87), 11 (пункты 11.1 — 11.3, 11.20 — 11.26), приложения А, Б, Г, Е, Ж, К, М, Н, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ш, Щ, Э, Ю, Я, приложения 1 — 5.
24 СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы». Разделы 1 (пункт 1.1), 5 (пункты 5.5 — 5.6), 7 (пункты 7.6 — 7.10, 7.15 — 7.18, 7.20, 7.22, 7.24, 7.25), 8 (пункты 8.1.3, 8.2.6, 8.2.11), 10 (пункты 10.2.1 — 10.3.7), 11 — 14, 16, 17 (пункты 17.1.1 — 17.1.21).
25 СП 37.13330.2012 «СНиП 2.05.07-91* «Промышленный транспорт». Разделы 1, 5 (пункты 5.2.9 — 5.2.11, 5.3.9, 5.3.10, 5.3.15, 5.3.16, 5.4.1 — 5.5.27, 5.6.19 (за исключением абзаца первого пункта 5.6.19), пункты 5.7.1 — 5.7.10, первое предложение пункта 5.9.4, абзацы первый и четвертый пункта 5.9.6, абзацы второй — пятый пункта 5.9.7, пункты 5.11.8, 5.12.15, 5.12.20, 5.12.28, 5.14.1 — 5.14.39, 5.17.2), 6 (пункты 6.2.3, 6.3.1 — 6.3.34, 6.5.1 — 6.5.15, 6.7.1 — 6.7.6, 6.10.1 — 6.10.10, 6.12.1 — 6.12.9), 7 (пункты 7.3.1 — 7.6.12, 7.10.4), 8 (пункт 8.7.2), 9 (пункты 9.1.4, 9.2.1 — 9.2.7, 9.4.4, 9.4.8, 9.4.13, 9.4.14, 9.5.1 — 9.6.8), 10 (пункты 10.4.9, 10.4.10, 10.7.3, 10.7.4, 10.8.1 — 10.8.11), 11 (пункт 11.3.1).
26 СП 38.13330.2012 «СНиП 2.06.04-82* «Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)». СП 38.13330.2012 «СНиП 2.06.04-82* «Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)». Разделы 1, 4 — 7.
27 СП 39.13330.2012 «СНиП 2.06.05-84* «Плотины из грунтовых материалов». Разделы 1, 4 — 8
28 СП 40.13330.2012 «СНиП 2.06.06-85 «Плотины бетонные и железобетонные». Разделы 1, 4 — 8.
29 СП 41.13330.2012 «СНиП 2.06.08-87 «Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений». Разделы 1, 5 (пункты 5.5 — 5.8, 5.13 — 5.28, 5.30 — 5.35), 6 (пункты 6.1, 6.1.1, 6.2, 6.6 — 6.8, 6.10 — 6.13, 6.15 — 6.22, 6.26 — 6.31), 7 — 10.
30 СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Разделы 1 (пункт 1.1), 4, 5 (за исключением пунктов 5.4, 5.7), 6 (за исключением пункта 6.3),8 (пункты 8.2 — 8.6, 8.8, 8.9, 8.12 — 8.20, 8.24 — 8.26), 9, 10 (пункты 10.1 — 10.5), 11 (пункты 11.1 — 11.24, 11.25 (таблица 10, за исключением примечания 4), 11.26, 11.27), 12 (за исключением пункта 12.33), 13, 14.

 

31 СП 43.13330.2012 «СНиП 2.09.03-85 «Сооружения промышленных предприятий». Разделы 1, 4 (пункты 4.6, 4.17), 5 (пункты 5.3.5, 5.3.7 — 5.3.14, 5.4.11 — 5.4.26), 6 (пункты 6.1.8, 6.1.19, 6.1.22, 6.1.30, 6.1.31, 6.1.47, 6.2.10), 7 (пункты 7.1.9, 7.1.10, 7.2.8, 7.2.9, 7.2.10, 7.3.23, 7.3.26 — 7.3.28, 7.3.29, 7.3.30, 7.3.33 — 7.3.56, 7.4.8, 7.4.11), 8 (пункты 8.1.7, 8.2.11, 8.2.17, 8.3.10, 8.3.11, 8.3.15 — 8.3.25, 8.4.5, 8.5.6), 9 (пункты 9.1.21, 9.1.34, 9.1.37, 9.2.12, 9.3.24, 9.3.26, 9.3.29, 9.3.33, 9.3.39, 9.3.47, 9.3.49, 9.4.3, 9.5.9).
32 СП 45.13330.2012 «СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». Разделы 1, 6 (пункты 6.1.10, 6.1.12, 6.1.14, 6.1.15, 6.1.16, 6.1.19, 6.1.21), 8 (пункты 8.3, 8.19), 10, 11 (пункты 11.30, 11.43), 12 (пункт 12.7.5, таблица 12.1, пункт 12.8.18, позиция 2 таблицы 12.2), 14 (пункт 14.1.29, таблица 14.4), 15 (пункт 15.7), 16 (пункт 16.4.10), 19 (пункт 19.19, таблица 19.1).
33 СП 46.13330.2012 «СНиП 3.06.04-91 «Мосты и трубы». Разделы 1, 7 (пункты 7.6, 7.9, 7.40, 7.51), 8 (пункты 8.9, 8.21), 9 (пункты 9.17 9.73), 10 (пункты 10.57 — 10.59, 10.61, 10.78), 11 (пункты 11.9, 11.30), 13 (пункт 13.8).
34 СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». Разделы 1 (пункт 1.1), 4 (пункты 4.8, 4.12 — 4.15, 4.17, 4.19 (первое и третье предложения пункта 4.22), 5 (пункты 5.1.1.2, 5.1.1.5 — 5.1.1.7, 5.1.1.9, 5.1.1.16 — 5.1.1.19, 5.1.2.5, 5.1.2.8, 5.1.2.13, 5.1.3.1.2, 5.1.3.4.2, 5.1.3.4.3, 5.1.3.5.4, 5.1.4.4, 5.1.4.5, 5.1.6.2, 5.1.6.4, 5.1.6.8, 5.4.4, подраздел 5.6), 6 (пункты 6.2.3, 6.2.5, 6.2.6, 6.3.2, 6.3.3, абзац последний пункта 6.3.5, пункты 6.3.6 — 6.3.8, 6.3.15, 6.3.17, 6.3.21, 6.3.23, 6.3.26, 6.3.28 — 6.3.30, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.8, 6.7.1 — 6.7.5), 7 (пункты 7.1.6, 7.4.5, 7.4.6, 7.6.1 — 7.6.5), 8 (пункты 8.2.2, 8.2.3, 8.3.2, 8.3.3, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1 — 8.5.4), приложения А, Б, В, Г.
35 СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Разделы 1, 4 (пункты 4.3, 4.4), 5 (пункты 5.1, 5.2, 5.4 — 5.7), 6 (пункт 6.8), 7 (пункт 7.3), 8 (подпункты «а» и «б» пункта 8.1), 9 (пункт 9.1), приложение Г.
36 СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 «Защита от шума». Разделы 1, 4 (пункты 4.2 — 4.5), 5, 6 (пункты 6.1, 6.3), 7, 8, 9 (пункты 9.1 — 9.6, 9. 17 — 9.21), 10 (пункты 10.1, 10.3 — 10.16), 11 (пункты 11.1 — 11.21, 11.26), 12.
37 СП 52.13330.2011 «СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение». Разделы 1 (пункты 1.1, 1.2), 4 — 6, 7 (пункты 7.1 — 7.35, 7.37, 7.38, 7.40, 7.45 — 7.86, 7.101 — 7.122), приложение К.
38 СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные». Разделы 1 (пункт 1.1), 4 (пункты 4.3 — 4.7, абзацы третий — шестой пункта 4.8, пункты 4.9, 4.10 (за исключением слов «все предприятия, а также магазины с режимом функционирования после 23 ч»), 4.11, 4.12), 5 (пункты 5.5, 5.8), 6 (пункты 6.2, 6.5 — 6.8), 7 (пункты 7.1.2, 7.1.4 — 7.1.14, абзац второй пункта 7.1.15, пункты 7.2.1 — 7.2.15, 7.3.6 — 7.3.10, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.5, 7.4.6), 8 (пункты 8.2 — 8.7, 8.11 — 8.13), 9 (пункты 9.2 — 9.4, 9.6, 9.7, 9.10 — 9.12, 9.16, 9.18 — 9.20, 9.22, 9.23, 9.25 — 9.28, 9.31, 9.32), 10 (пункт 10.6), 11 (пункты 11.3, 11.4).

 

39 СП 56.13330.2011 «СНиП 31-03-2001 «Производственные здания». Разделы 1, 4 (пункты 4.5, абзац последний пункта 4.6, пункт 4.11), 5 (пункты 5.1, 5.4, 5.7 — 5.9, 5.11 — 5.12, 5.15 — 5.20, 5.23 — 5.26, 5.29, 5.30, 5.33, 5.34, 5.36).
40 СП 58.13330.2012 «СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения. Основные положения». Разделы 1, 4 — 8, приложения А, Б, Г, Д, Е.
41 СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Разделы 1 (пункты 1.1 — 1.6), 2, 4 (пункты 4.1.2 — 4.1.11, абзацы первый — пятый пункта 4.1.12, пункты 4.1.14 — 4.1.16, абзац первый пункта 4.1.17, пункты 4.2.1 — 4.2.4, 4.2.6, 4.3.1, 4.3.3 — 4.3.5, 4.3.7), 5 (пункты 5.1.1 — 5.1.3, абзацы первый — третий и пятый пункта 5.1.4, абзац первый пункта 5.1.5, пункты 5.1.6 — 5.1.8, 5.2.1 — 5.2.4, 5.2.6 — 5.2.11, 5.2.13, абзацы первый и второй пункта 5.2.14, пункты 5.2.15 — 5.2.17, абзац первый пункта 5.2.19, пункты 5.2.20 — 5.2.32, абзац второй пункта 5.2.33, пункты 5.2.34, 5.3.1 — 5.3.9, 5.4.2, 5.4.3, 5.5.1, 5.5.2, абзац первый пункта 5.5.3, пункты 5.5.4 — 5.5.7), 6 — 8, приложение Г.
42 СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». Разделы 1, 4 (за исключением пункта 4.7), 5 (за исключением пункта 5.3), 6.1 (пункты 6.1.2 — 6.1.4, 6.1.6, 6.1.7), 6.2 (пункты 6.2.4 — 6.2.6, 6.2.8 — 6.2.10), 6.3 (пункты 6.3.2 — 6.3.8), 6.4 (пункты 6.4.1 — 6.4.3, 6.4.5, 6.4.7 — 6.4.9, 6.4.11, 6.4.14), 6.5 (пункты 6.5.3 — 6.5.8), 7 (пункты 7.1.2, 7.1.3, 7.1.5 — 7.1.10, 7.1.12, 7.1.18, 7.2.1 — 7.3.5, 7.4.1 — 7.4.4, 7.4.6, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.5, 7.5.11, 7.6.1 — 7.6.5, 7.9.4 — 7.9.16, 7.10.2, 7.10.3, 7.10.6, 7.10.7, 7.11.1 — 7.11.14), 8, 9 (пункты 9.5, 9.7 — 9.14, 9.16, 9.23), 10, 11 (пункты 11.4.3 — 11.4.7), 12, 13 (пункты 13.3 — 13.7), 14 (пункты 14.1, 14.2), приложения А — Д, Ж, И, К.
43 СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». Разделы 1, 5 (пункты 5.9, 5.18, 5.19).
44 СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2012 «Газораспределительные системы». Разделы 1, 4 (пункты 4.12 — 4.14, 4.2, 4.5, 4.6, 4.10), 5 (пункты 5.1.2 — 5.1.4, 5.1.8, 5.2.1, 5.2.4, 5.3.2 — 5.3.5, 5.4.1 — 5.4.4, 5.5.2, 5.5.4, 5.5.5, 5.6.1 — 5.6.7, 5.7.2), 6 (пункты 6.2.3, 6.3.2 — 6.3.5, 6.4.1 — 6.4.4, 6.5.8, 6.5.9, 6.5.11, 6.5.13), 7 (пункты 7.1, 7.2, 7.4, 7.6 — 7.9), 8 (пункты 8.1.2, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.7, 8.2.2 — 8.2.4), 9 (пункты 9.1.2, 9.1.6, 9.1.7, 9.3.2 — 9.3.4, 9.4.2 — 9.4.4, 9.4.7, 9.4.8, 9.4.15 — 9.4.17, 9.4.21 — 9.4.24), 10 (за исключением пункта 10.4.1).
45 СП 63.13330.2012 «СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения». СП 63.13330.2012 «СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения». Разделы 1, 4 — 10, 11 (пункты 11.1.2 — 11.1.5, 11.2.1 — 11.2.3, 11.2.6 — 11.2.8, 11.4.2 — 11.4.6, 11.5.2), 12, 13.
46 СП 64.13330.2011 «СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции». Разделы 1 (пункт 1.1, 1.2, 1.7), 4 (пункты 4.2 — 4.4, 4.11), 5, 6, 7, 8, приложение Е.
47 СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции». Разделы 1 (пункт 1.1), 3 (пункты 3.3, 3.5, 3.6, 3.20, 3.23), 4 (пункты 4.5.1, 4.5.3, подразделы 4.6, 4.9, пункты 4.10.6, 4.10.7, 4.12.1 — 4.12.3, 4.14.1 — 4.15.4, пункты 4.16.6, 4.19.11), 5 (пункты 5.2.3 — 5.2.6, 5.3.3, 5.3.6, 5.3.12, 5.3.13, 5.4.1 — 5.4.3, 5.11.1 — 5.11.17, 5.12.2 — 5.12.5, 5.16.4, 5.16.10, 5.16.11, 5.16.19 — 5.16.21, 5.16.24, 5.17.6, 5.17.8,5.18.3, 5.18.8, 5.18.15, 5.18.16, 5.18.20), 6 (пункты 6.1.2, 6.1.7, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.11, 6.2.15, 6.3.1 — 6.6.3), 7 (пункты 7.3.23, 7.4.13, 7.6.19), 8 (пункт 8.1.7), 9 (пункты 9.1.4, 9.1.9, 9.2.9, 9.3.1, 9.11.1 — 9.12.5, 9.14.1 — 9.14.3, 9.16.1 — 9.16.7, 9.18.1 — 9.18.5), 10.

 

48 СП 78.13330.2012 «СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги». Разделы 1, 4 (пункт 4.2), 6 (пункт 6.6), 12 (пункт 12.5.3).
49 СП 79.13330.2012 «СНиП 3.06.07-86 «Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний». Разделы 1, 4 — 9, 10 (пункты 10.3 — 10.5).
49 СП 86.13330.2014 «СНиП III-42-80* «Магистральные трубопроводы». Разделы 1, 6 (пункты 6.4.1 — 6.4.23), 8 (пункты 8.6.1, 8.6.2, 8.6.4), 9 (пункты 9.11.1 — 9.11.42), 10 (пункт 10.5.4), 11 (пункты 11.2.5, 11.5.1 — 11.6.12), 14 (пункт 14.3.1), 18 (пункты 18.1.4, 18.5.1 — 18.5.2, 18.6.3), 19 (пункты 19.3.1, 19.3.2, 19.3.6, 19.3.7, 19.3.12, 19.3.13, 19.5.2, 19.5.4, 19.5.6 — 19.5.11, 19.5.13), 23.
50 СП 86.13330.2014 «СНиП III-42-80* «Магистральные трубопроводы». Разделы 1, 6 (пункты 6.4.1 — 6.4.23), 8 (пункты 8.6.1, 8.6.2, 8.6.4), 9 (пункты 9.11.1 — 9.11.42), 10 (пункт 10.5.4), 11 (пункты 11.2.5, 11.5.1 — 11.6.12), 14 (пункт 14.3.1), 18 (пункты 18.1.4, 18.5.1 — 18.5.2, 18.6.3), 19 (пункты 19.3.1, 19.3.2, 19.3.6, 19.3.7, 19.3.12, 19.3.13, 19.5.2, 19.5.4, 19.5.6 — 19.5.11, 19.5.13), 23.
51 СП 88.13330.2014 «СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны». Разделы 1, 4 (пункты 4.1, 4.8 — 4.10, 4.14, 4.22), 5 (пункты 5.1, 5.2.1 — 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.3.1, 5.3.4, 5.3.6, 5.4.1 — 5.4.12, 5.5.1, 5.6.6, 5.6.7), 6 (пункты 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.1.6, 6.1.8, 6.2.1 — 6.2.4, 6.2.6 — 6.2.8), 7, 9, 10, 11 (пункты 11.1.5, 11.2.1 — 11.2.6, 11.3.2, 11.3.5, 11.3.8, 11.3.9), 12 (пункты 12.1 — 12.3), 13, 14 (пункты 14.1, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.9), 15 (пункты 15.3.1, 15.3.2, 15.3.6), приложение В.
52 СП 89.13330.2012 «СНиП II-35-76 «Котельные установки». Разделы 1 (пункты 1.1, 1.2) 4, 5 (пункты 5.4, 5.8, 5.13, 5.18), 6 (пункты 6.4, 6.6, 6.8, 6.9, 6.10, 6.15, 6.16, 6.20 — 6.44), 7 (абзацы первый и второй пункта 7.2, пункты 7.3 — 7.11, абзацы первый — третий пункта 7.12), 8,9, 10 (пункты 10.1.1 — 10.1.14, 10.2.1 — 10.2.18, 10.6.1 — 10.6.9), 11 (пункты 11.6, 11.8, 11.16, 11.18, 11.21, 11.22, 11.26, 11.29, 11.30), 12 (пункты 12.2, 12.4 — 12.6, 12.11 — 12.13, 12.16 — 12.35), 13 (пункты 13.1 — 13.80), 14 (пункты 14.1, 14.2, 14.8, 14.12, 14.16, 14.17, 14.21, 14.24, 14.28), 15 (пункты 15.1, 15.3, 15.4, 15.7 — 15.16, 15.20, 15.22 — 15.25, 15.29 — 15.40, 15.42, 15.47 — 15.62), 16 (пункты 16.3 — 16.10, 16.13, 16.14, 16.17, 16.18, 16.20 — 16.27, 16.29, 16.31), 17 (пункты 17.1, 17.4, 17.6, 17.12, 17.13, 17.21, 17.22), 18 (пункты 18.3, 18.16, 18.18), 19, 20, 21, приложение Ж.
53 СП 90.13330.2012 «СНиП II-58-75 «Электростанции тепловые». Разделы 1, 6 (пункты 6.8 — 6.14), 7 (пункты 7.1.5, 7.1.8 — 7.1.10, 7.1.12, 7.1.13, 7.1.15, 7.1.16, 7.2.1 — 7.2.12, 7.3.1 — 7.3.11), 9 (пункты 9.1.2, 9.1.7, 9.1.15 — 9.1.17, 9.1.23, 9.2.1 — 9.2.20, 9.4.1 — 9.4.9, 9.4.14, 9.4.15, 9.4.20, 9.5.4 — 9.5.11, 9.5.13 — 9.5.15, 9.6.3, 9.6.4), 10 (пункты 10.1.37 — 10.1.78, 10.2.1.3 — 10.2.1.15, 10.2.1.17, 10.3.4, 10.3.5), 12 (пункты 12.5.2.1, 12.5.2.9, 12.5.3.1).

 

54 СП 91.13330.2012 «СНиП II-94-80 «Подземные горные выработки». Разделы 1, 5 (пункты 5.2 — 5.6), 6 (пункты 6.1.1 — 6.11.11, 6.14.1 — 6.16.5),7, приложения А, Б, В, Г, Д, Е.
55 СП 92.13330.2012 «СНиП II-108-78 «Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений». Разделы 1, 4 (пункты 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.6.1, 4.6.5, 4.8), 5 (пункты 5.1, 5.3), 6 (пункты 6.1, 6.2, 6.4 — 6.6).
56 СП 98.13330.2012 «СНиП 2.05.09-90 «Трамвайные и троллейбусные линии». Разделы 1, 5 (пункты 5.1 — 5.24, 5.70, 5.71, 5.72 — 5.84), 7 (пункты 7.9, 7.48, 7.58 — 7.67, 7.70, 7.71, 7.95, 7.96 — 7.101), 9 (пункт 9.17).
57 СП 101.13330.2012 «СНиП 2.06.07-87 «Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения». Разделы 1, 5 (пункты 5.3 — 5.8), 6 (пункты 6.4 — 6.12), 7 — 10, приложения Б,Л.
58 СП 102.13330.2012 «СНиП 2.06.09-84 «Туннели гидротехнические». Разделы 1, 4, 5, 6 (пункты 6.2 — 6.4), 7, 8, 9 (пункты 9.1 — 9.3), 10.
59 СП 103.13330.2012 «СНиП 2.06.14-85 «Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод». Разделы 1, 4, 5, 6 (пункты 6.1 — 6.7), 7 (пункты 7.1 — 7.7), 8 (пункты 8.1, 8.2, 8.5 — 8.7, 8.9), 9 (пункты 9.1, 9.9, 9.10, 9.13 — 9.15, 9.17).
60 СП 105.13330.2012 «СНиП 2.10.02-84 «Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции» Разделы 1, 4.
61 СП 106.13330.2012 «СНиП 2.10.03-84 «Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения». Разделы 1, 4 (пункты 4.2 — 4.6), 5.
62 СП 108.13330.2012 «СНиП 2.10.05-85 «Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна». Разделы 1, 4 (пункты 4.4, 4.8, 4.9), 6 (пункты 6.2 — 6.4), 6.8 (пункты 6.8.6, 6.8.9, 6.8.10, 6.8.19), 6.9 (пункт 6.9.15), 6.10 (пункты 6.10.3, 6.10.8, 6.10.12), 6.11 (пункты 6.11.1, 6.11.2, 6.11.4), 7.
63 СП 109.13330.2012 «СНиП 2.11.02-87 «Холодильники». Разделы 1 (пункты 1.1, 1.2), 5 (пункты 5.12, 5.15 — 5.18, 5.23, 5.24, 5.29), 10 (пункты 10.1, 10.2).
64 СП 113.13330.2012 «СНиП 21-02-99* «Стоянки автомобилей». Разделы 1, 4 (пункты 4.2, 4.3, 4.5 — 4.7, 4.10, 4.11, 4.14), 5 (пункты 5.1.5, 5.1.14, 5.1.15, 5.1.20 — 5.1.24, 5.1.28, 5.1.29, 5.1.31, абзац первый пункта 5.1.32, пункты 5.1.34 — 5.1.43, 5.1.45, абзацы первый и второй пункта 5.2.1, пункты 5.2.2, 5.2.3, 5.2.6 — 5.2.8, 5.2.18, 5.2.19, 5.2.20, 5.2.29, 5.2.31, 5.2.37), 6 (пункты 6.1.3, 6.2.1, 6.2.4, 6.3.1 — 6.3.13, 6.4.2 — 6.4.6, 6.5.3 — 6.5.7), приложение В.
65 СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения». Разделы 1, 4 (пункты 4.9, 4.12, 4.16), 5 (пункты 5.2.2 — 5.2.5, 5.3.1.3 — 5.3.1.8, 5.3.2.1 — 5.3.4.2), 6 (пункты 6.2.1 — 6.3.5.2), 7 (пункты 7.2.1 — 7.3.2.6), 8 (пункты 8.2.1 — 8.3.7.1), 10 (пункт 10.3.8), 11 (пункты 11.2.1 — 11.3.7), 12 (пункты 12.2.1, 12.2.2).
66 СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения». Разделы 1, 3, 4 (пункты 4.1 — 4.7, 4.9 — 4.10, 4.11 (за исключением абзаца второго пункта 4.11), пункты 4.12, 4.14 — 4.22, абзацы первый и второй пункта 4.23, пункты 4.24 — 4.26, 4.28 — 4.30), 5 (пункты 5.1, 5.2, 5.4 — 5.7, 5.9 — 5.13, 5.20 — 5.27, 5.32 — 5.36, 5.38 — 5.46), 6 (пункты 6.1 — 6.6, 6.8 — 6.12, 6.14 — 6.21, 6.23 — 6.28, 6.30 — 6.38, 6.40 — 6.48, 6.53 — 6.58, 6.64, 6.72, 6.77, 6.81 — 6.95), 7 (пункты 7.1 — 7.5, 7.8, 7.10 — 7.27, 7.35, 7.37 — 7.43, 7.46 — 7.49), 8 (пункты 8.1 — 8.7, абзац первый пункта 8.9, пункты 8.10, 8.11, 8.14, 8.18, 8.19, 8.21, 8.24 — 8.26, 8.28 — 8.34), 9 (пункты 9.1 — 9.5), приложение Г.
67 СП 119.13330.2012 «СНиП 32-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм». Разделы 1, 4 (абзац второй пункта 4.1), 5 (пункты 5.1, 5.7, 5.9 — 5.11, 5.16, 5.18, 5.30), 7 (пункты 7.1 — 7.2, 7.4, 7.10 — 7.12, 7.14 — 7.18), 8 (пункты 8.2, 8.3), 9 (пункты 9.7, 9.10 — 9.13), 10 (пункты 10.4 — 10.6, 10.8 — 10.17).
68 СП 120.13330.2012 «СНиП 32-02-2003 «Метрополитены». Разделы 1, 4 (пункты 4.2, 4.4, 4.5, 4.7, 4.16, 4.18, 4.20, 4.26), 5 (пункты 5.1.1.1, 5.1.1.3, 5.1.1.6, 5.1.1.9 — 5.1.1.12, 5.1.1.19 — 5.1.1.22, 5.1.1.28, 5.1.1.29, 5.1.2.4, 5.1.3.7, 5.2, 5.1.3.1, 5.1.3.7, 5.2.1 — 5.2.5, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.4, 5.3.12, 5.4.1.1 — 5.4.1.9, 5.4.1.13, 5.4.1.15 — 5.4.1.17, 5.4.1.20 — 5.4.1.23, 5.4.2.1, 5.4.2.3, 5.4.2.6 — 5.4.2.8, 5.5.2.1 — 5.5.2.3, 5.5.2.5, 5.5.2.7, 5.5.2.8, 5.5.2.10, 5.5.2.11, 5.5.3.1, 5.5.3.3, 5.5.4.3, 5.6.1.1, 5.6.1.4, 5.6.1.6 — 5.6.1.9, 5.6.2.1, 5.6.2.3, 5.6.2.6 — 5.6.2.9, 5.6.3.4, 5.6.3.6, 5.6.3.9, 5.6.3.12, 5.6.3.15, 5.6.3.17 — 5.6.3.19, 5.6.4, 5.6.5, 5.7.1.1, 5.7.1.3 — 5.7.1.5, 5.7.1.7 — 5.7.1.22, 5.7.2.1 — 5.7.2.12, 5.7.2.14, 5.8.1.1 — 5.8.1.16, 5.8.2.1 — 5.8.2.45, 5.8.3.1 — 5.8.3.7, подпункт «а» пункта 5.8.3.8, пункты 5.8.3.9, 5.8.3.10, 5.8.4.1 — 5.8.4.9, 5.9.1.1 — 5.9.1.12, 5.9.2.1 — 5.9.2.13, 5.9.3.1, 5.9.4.1, 5.9.4.3, 5.9.4.4, 5.10.1, 5.10.2, 5.10.3.1 — 5.10.3.11, 5.10.3.13, 5.10.4, 5.10.5, 5.10.6.1 — 5.10.6.10, 5.10.6.12 — 5.10.6.23, 5.11.1 — 5.11.14, 5.12.1 — 5.12.38, 5.13.1 — 5.13.30, 5.15.1.1, 5.15.1.2, 5.15.1.5, 5.15.1.7 — 5.15.1.11, 5.15.1.15, 5.15.1.17 — 5.15.1.20, 5.15.1.22, 5.16.1 — 5.16.5, 5.16.6.1 — 5.16.6.7, 5.16.6.8 (за исключением подпункта «в» пункта 5.16.6.8), пункты 5.16.6.9 — 5.16.6.18, 5.16.7.1 — 5.16.7.7, 5.17.1.1, 5.17.2.1, 5.17.2.8, 5.17.2.9, 5.18.3.1, 5.18.3.2, 5.19.1.1, 5.19.2.1, 5.19.2.2, 5.19.2.4, 5.20.1 — 5.20.3, 5.20.7, 5.20.11, 5.20.13, 5.20.14, 5.21, 5.22.2 — 5.22.7, 5.24.3, 5.24.4, 5.24.8, 5.26.2, 5.26.4, 5.26.12), 6 (пункты 6.2.2, 6.2.3, 6.3.1.2 — 6.3.1.4, 6.3.2.2 — 6.3.2.4, 6.3.3.3, 6.3.4.5, 6.3.4.11, 6.3.4.14, 6.3.5.1 — 6.3.5.3, 6.3.6.2 — 6.3.6.4, 6.4.1.1, 6.4.2.2, 6.4.3.2, 6.4.4.1, 6.5.2.6, 6.5.3.3, 6.5.4.5, 6.5.5.2, 6.5.5.5, 6.6.1.1 — 6.7.3.40, 6.9.6, 6.9.7, 6.10.2.1), приложения Е, Ж.
69 СП 121.13330.2012 «СНиП 32-03-96 «Аэродромы» Разделы 1, 5 — 10.
70 СП 122.13330.2012 «СНиП 32-04-97 «Тоннели железнодорожные и автодорожные». Разделы 1, 4, 5 (пункты 5.1.1 — 5.3.3.3, 5.4.1.1 — 5.4.1.12, 5.4.3.1 — 5.4.3.5, 5.4.6.1 — 5.4.6.12, 5.5.1.1 — 5.6.17, 5.7.9.1 — 5.7.9.21, 5.8.1 — 5.8.21, 5.9.5.1 — 5.9.5.8, 5.11.1 — 5.14.6, подраздел 5.15), 6 (пункты 6.1.1 — 6.2.9.8), 7, приложение А.
71 СП 123.13330.2012 «СНиП 34-02-99 «Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки». Разделы 1, 4 (пункты 4.6, 4.7, 4.8, 4.10, 4.13), 6, 7 (подраздел 7.1, пункты 7.2.4), 8, 9 (пункты 9.1.1, 9.1.2), 10 (пункты 10.2.4, 10.2.12, 10.3.9), 11.
72 СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». Разделы 1, 5 (пункт 5.5), 6 (пункты 6.1 — 6.10, 6.25 — 6.34), 9, 10, 12, 13, 15 — 17.
73 СП 125.13330.2012 «СНиП 2.05.13-90 «Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов». Разделы 1, 5 (пункт 5.3), 6 (пункты 6.2, 6.3), 7, 8, 10, 11.
74 СП 128.13330.2012 «СНиП 2.03.06-85 «Алюминиевые конструкции». Разделы 1 (пункт 1.1), 4, 6 — 10, 11 (пункты 11.1.1 — 11.1.5), 12, 13, приложения Г, Д, Е.
75 СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* «Строительная климатология». Разделы 1, 3 — 13.
76 СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования». Разделы 1, 7, 8.

Vene kultuuriministeerium

Restauratsiooniprojekti koosseisust. 28.02.2017 №1510-12-05

Ajaloolise asula “Peterburi” piiridest. 31.10.2016 №7325-12-05

Litsentsi vajalikkusest tehnilise järelevalve teostamiseks. 03.09.2015 №3962-12-07


Vene Ehitus- ja eluaseme-kommunaalteenuste ministeerium

Projektidokumentatsiooni modifitseerimisest. 06.07.2017 №30301-OG/08

Kohustuslikest ja vabatahtlikult rakendatavatest reeglitekogudest. 16.05.2017№ 21193-OG/08

Organisatsioonijuhataja rahvuslikke registrisse kantud spetsialistide hulka kuulumise võimalikkusest. 07.12.2016 №41596-OG/08

Volituste vormistamisest. 14.07.2017 №31664-OG/08

Autorijärelevalve reeglitekogude rakendamise vabatahtlikkusest. 03.03.2017 №7439-OG/08

Erigaaside projektilahenduste arvamist tehnoloogiliste lahenduste jakku. 06.07.205 №21549-OG/06

Vajalikest dokumentidest ehituse taastamiseks pärast selle peatamist. 04.03.2014 №1682-OG/06

Seadusandlus ei näe ette projekti autori kohustuslikku osavõttu ehitatud hoone projektidokumentatsioonile vastavuse tunnistuse allkirjastamises. 21.12.2017 №57291-OG/02


Keskkonakaitse-, tehnoloogilis- ja tuumajärelevalve föderaalamet

Riikliku ehitusjärelevalve esemest. 01.08.2016 №09-00-06/5055

Autorijärelevalve päevaraamatute registreerimise vajalikkusest. 11.05.2017 №09-00-06/541


Muud föderaalasutused

Hanke osaleja ärimaine hindamise korrast. Venemaa Majandusareguministeeriumi kiri 19.01.2017 №OG-D28-761

Tuleohtlike tsoonide klassifikatsioonist. Venemaa kodanikukaitse, eriolukordade ja loodusõnnetuste tagajärgede likvideerimise ministeeriumi kiri 05.08.2015 №19-16-998

Standardite rakendamise vajalikkusest. Tehnilise reguleerimise ja metroloogia föderaalagentuuri kiri 01\03\17 №2870-OM/03

Töötajate kvalifikatsioonist. Vene Töö- ja sotsiaalkaitseministeeriumi kiri 01.08.2017 14-02-OOG-6197

Ametite muutumisest patentide ümbervormistamise vajalikkusest. Vene Siseasjade ministeeriumi Peterburi ja Leningradi oblasti Peavalitsuse kiri 30.03.2017 15/z-177703413519

Katlamaja kasutuselevõtuks vajalikest dokumentidest. Venemaa Energeetikaministeeriumi kiri 03.10.2010 №10-809


Peterburi ja Leningradi oblasti valitsusasutused

Peterburi linnaehituslike plaanide kehtimisest 2020. aastani. Peterburi Valitsuse Linnaehitusliku ja arhitektuurikomitee kiri 03.08.2017 №221-11-21070/17

Arhitektuur-linnaehitusliku pale kooskõlastamise mittevajalikkusest. Peterburi Valitsuse Linnaehitusliku ja arhitektuurikomitee kiri 26.05.2016 №221-11-25001/16

Territoriaalsete ehituslike normide kehtimisest Peterburis. Peterburi Valitsuse Linnaehitusliku ja arhitektuurikomitee kiri 22.07.2015 №ОB-1659-706/15-0-1/111

Maakasutuse ja -hoonestuse reeglite kehtivusest Peterburis. Peterburi Riikliku Ehitusjärelevalve ja -ekspertiisi ameti kiri 07.10.2015 №01-15-820/15

Toimingust täitedokumentatsiooni puudumise korral. Letter from the State Construction Supervision and Expertise Department of St. Petersburg. Peterburi Riikliku Ehitusjärelevalve ja -ekspertiisi ameti kiri 14.04.2011 №01-15-373/11-1i


Cоздание веб-сайтов "Российская веб студия"